Direcció de persones

TuAlly t’ofereix  consultoria estratègica en Direcció de Persones, totalment personalitzada.
T’ajudem a crear valor, buscant l’encaix idoni per a les necessitats de la teva empresa.

Planificació de persones i organització

TuAlly t’ajuda a crear valor a través del capital humà i del canvi a les organitzacions.
Elaborem el Pla estratègic de persones i organització per a la teva empresa, complet i a mida, en funció de les seves exigències organitzatives.

Anàlisi i Disseny de llocs de treball

TuAlly t’ajuda definir de manera clara i senzilla les tasques que es realitzaran en un determinat lloc de treball de l’empresa i els factors clau per a dur-les a terme amb èxit.

Atracció i connexió de talent

Entenent les prioritats estratègiques de la teva organització, la seva cultura empresarial, així com els rols i les competències que precisa, TuAlly ajuda a la teva empresa a atreure i connectar el talent amb rigor, confidencialitat i compromís.
Confia en nosaltres.

Desenvolupament del Talent

 El capital humà constitueix el factor més important per tota organització.
És vital  poder atraure, contractar, desenvolupar, involucrar i fidelitzar a les persones amb talent.
TuAlly t’ajuda a promoure i gestionar plans i processos de desenvolupament del talent de les persones de la teva organització per respondre als nous reptes, accedir a nous mercats i superar a la competència.

Retribució i benestar emocional

La teva empresa està aplicant una política retributiva adequada? Els teus empleats estan motivats o insatisfets perquè poden sentir greuge comparatiu? Disposa la teva empresa d’un pla retributiu que inclogui avantatges fiscals ajustades a les seves necessitats i a la seva peculiaritat?
TuAlly t’ajuda a trobar fòrmules que li permetin ser més competitiva. No existeix una fórmula universal.
Dissenyem i implementem solucions que responguin a les necessitats i als objectius de la teva organització i del seu capital humà, que estiguin en línia amb l’estratègia per fidelitzar el talent.
Aviso Legal